PIT-11 do końca lutego 2013

Obecnie jest ostatni dzień w którym można dać zarówno pracownikowi jak również Urzędowi Podatkowemu PIT – 11. Można zrobić to samemu lub również wysłać pocztą, o ile pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku może zostać ukarany grzywną.

Co zawiera PIT-11?

Właściwie każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, powinien po zakończeniu roku podatkowego sporządzić PIT -11.  Dokument ten zawiera dane dotyczące wysokości uzyskanego dochodu, osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów, pobranych zaliczek czy też dochodu wolnego od podatku. W formularzu uwzględnione są także dane dotyczące składek ZUS – ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Kto musi pamiętać o PIT-11?

O dostarczeniu takiego formularza musi pamiętać pracodawca.Niemniej nie tylko.  Obowiązek ten muszą wypełnić też banki, uczelnie, o ile wypłacają stypendia lub spółdzielnie pracy.

Dla kogo PIT – 40?

Gdy pracownik pracował u jednego pracodawcy przez cały rok podatkowy, wówczas ma on prawo złożyć oświadczenie na druku PIT -12 do 10 stycznia. Wtedy to otrzymuje on od pracodawcy PIT-40.

Termin oddania PIT -11 i PIT – 40

Druk PIT – 11 i PIT – 40 musi być oddany do końca lutego. Znaczy to iż najpóźniej 28 lutego formularz ten powinien być przekazany zarówno pracownikowi jak również Fiskusowi. Pracodawca posiada także możliwość wysłania dokumentu pocztą, a wtedy liczy się data stempla pocztowego (najbezpieczniejszą możliwością jest list polecony gdzie możemy udowodnić datę nadania). Jeżeli już pracodawca spóźni się z wypełnieniem tego obowiązku wtedy może być ukarany za wykroczenie skarbowe. By natomiast otrzymać grzywnę należy udowodnić pracodawcy umyślność działania i większą niż znikoma szkodliwość społeczną czynu.

e-PIT – 11

Wysyłanie PIT 2012 drogą internetową stanowi bardzo duże ułatwienie. w wypadku PIT – 11 w dalszym ciągu niezbędne jest do tego posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (chociaż ostatnioobowiązek ten został już zniesiony dla osób fizycznych w zakresie m. in. deklaracji VAT).

Wyszukałeś tę stronę wpisując w Google:

  • pit 11 online
  • pit 11 2013
  • do końca lutego PIT
  • pit-11 online
  • pit40 dla kogo
  • rozliczyc pit-11online