Dla kogo PIT-37?

Wypełniając deklarację roczną PIT 2012 właściwie każdy podatnik ma obowiązek wybrać odpowiedni formularz podatkowy. Przeważnie składanym formularzem jest PIT-37.

PIT-37 dla kogo?

Formularz PIT-37 wykorzystywany jest głównie przez podatników uzyskujących profity z wynagrodzenia z umowy o dzieło, o pracę, umowy zlecenie, ale też przez emerytów i rencistów. Uzupełniają go także osoby pobierające  świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, zasiłki gotówkowe z ubezpieczenia społecznego,
należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub też innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną. Zeznanie to przeznaczone jest dla ludzi rozliczających się osobiście, wspólnie z małżonkiem, dla ludzi samotnie wychowujących dzieci, jeżeli uzyskują zyski ze źródeł opodatkowanych zgodnie z zasadami skali podatkowej. Druk ten wykorzystywany jest też przez podatników, którzy otrzymywali w poprzednim roku podatkowym stypendium, przychody z działalności wykonywanej indywidualnie, z praw autorskich i innych praw inwestycyjnych. Dotyczy on także pracowników, którzy otrzymali należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym oraz dodatkowo skazanym i należności z umowy aktywizacyjnej.

Ten typ zeznania podatkowego umożliwia zdobycie odpowiednich dla podatnika odliczeń. Odliczenia od podatku musimy wykazać w załącznikach:

PIT/D – kontynuacja ulg mieszkaniowych

PIT/O – ulga na Internet, na dziecko, darowizny, rehabilitacyjna, i wiele innych

Data złożenia tego formularza mija 30.04.2013 roku

Jakich błędów uniknąć wypełniając PIT-37?

Wypełniając PIT 2012 podatnik powinien na samym początku sprawdzić, czy ma wszelkie potrzebne dane o osiągniętych poprzez siebie dochodach w ubiegłym roku podatkowym. W bardzo wielu przypadkach popełnianymi omyłkami są:

- brak podpisu podatnika,

- niedociągnięcia w obliczeniach,

- brak dołączenia załączników PIT/O albo PIT/D

- błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL albo NIP),

- wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnym formularzu PIT.

Wyszukałeś tę stronę wpisując w Google:

  • pit 2012 bez wskazania opp
  • pit 37 dla kogo
  • dla kogo pit 37
  • dla kogo pit 37 2013
  • google pit2013
  • pit 37 dla kogo 2013
  • pit 37 dla kogo?
  • pit zerowy dla kogo